Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a DUNAKANYAR BÚTORDISZKONT Kft , mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő)  által üzemeltetett www.vacbutordiszkont.hu / www.butorvac.hu weboldal felhasználóinak személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint.

A webáruház használata során rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat nem adjuk ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az a DUNAKANYAR BÚTORDISZKONT Kft alvállalkozója, szerződött partnere. (pl. futárszolgálat, marketing partner, IT) Partnereink az adatokat szintúgy bizalmasan kezelik.

Adatkezelő a weblap látogatása során, továbbá a termék átvételekor átadandó személyes adatait a szolgáltatás megvalósítása céljából, legfeljebb a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezeli.

Vevő kijelenti, hogy a megadott személyes adatai megfelelnek a valóságnak, kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokban bekövetkezett bármely változást haladéktalanul Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátja. Vevő személyes adatainak helyesbítését, törlését írásban kérheti az butordiszkontvac@gmail.com e-mail címen.

Hírlevél feliratkozás során a megadott adatokat bizalmasan kezeljük, a hírlevélről való leiratkozás a hírlevél alján biztosított, illetve az butordiszkontvac@gmail.com e-mail címen kérhető a az adatok módosításával, valamint törlésével egyaránt.

A weboldal cookie-kat használ a Vevők azonosítása érdekében. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-kal kapcsolatos tevékenységeket, böngészője beállításaiban letilthatja ezek használatát. Ennek következtében előfordulhat, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai csak részben vagy egyáltalán nem használhatók.

A weblap böngészése során technikai információk (IP cím, látogatás időtartama stb.) kerülnek rögzítésre, melyek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra a személyes adatokkal, amely alapján Vevő személyesen azonosítható lenne.

A DUNAKANYAR BÚTORDISZKONT Kft minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítésével, működtetésével. Gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. A megrendelés folyamán rögzített adatokat mindaddig megőrizzük, amíg Vevő nem kéri azok törlését. Ez alól kivételt képeznek a jogszabályban kötelezően tárolandó rendeléshez és számlázáshoz kapcsolódó adatok.

Egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A webáruház oldalainak böngészésével, valamint rendelés rögzítésével elfogadja jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát.

adatvedelem_pdf

Megosztási lehetőségek